Konferencja szkoleniowa AUTYZM - ZDEJMIJMY MASKI

Konferencja szkoleniowa Fundacji SYNAPSIS

AUTYZM - ZDEJMIJMY MASKI

22 marca 2024

Miejsce: Warszawski Uniwersytet Medyczny - Centrum Dydaktyczne / ZOOM

Dane osobowe
Konferencja - informacje dodatkowe
Dane do faktury
Prosimy o podanie danych nabywcy: Nazwa Instytucji lub imię i nazwisko, ulica, kod, miejscowość, NIP
Prosimy o podanie danych nabywcy: Nazwa Instytucji lub imię i nazwisko, ulica, kod, miejscowość, NIP
Prosimy dodatkowo o podanie danych odbiorcy/płatnika (jeśli inne niż dane nabywcy): Nazwa Instytucji lub imię i nazwisko, ulica, kod, miejscowość
Faktury będą wystawiane z datą wpływu opłaty za konferencję na konto Fundacji oraz wysyłane drogą elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres e-mail. Osoby, które przed dokonaniem zapłaty, są zainteresowane otrzymaniem faktury "pro forma" lub "do zapłaty" prosimy o zamieszczenie stosownej informacji podczas rejestrowania się w "Informacjach dodatkowych" lub przekazanie jej drogą mailową na adres konferencja@synapsis.org.pl.
Zgody
REGULAMINU UDZIAŁU W SZKOLENIU FUNDACJI SYNAPSIS pt. AUTYZM - ZDEJMIJMY MASKI organizowanego w dniu 22.03.2024 i akceptuję treści w nim zawarte oraz zobowiązuję się do przestrzegania zapisów Regulaminu.
"Informacją o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników szkoleń i konferencji organizowanych przez Fundację SYNAPSIS" zawartą na stronie: https://synapsis.org.pl/o-nas/rodo/#szkolenia.
podanych w niniejszym formularzu przez Fundację SYNAPSIS z siedzibą w Warszawie, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa w celu uczestnictwa w szkoleniu AUTYZM - ZDEJMIJMY MASKI w dniu 22.03.2024 r. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.
podanych w niniejszym formularzu przez Fundację SYNAPSIS z siedzibą w Warszawie, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa w celu komunikacji ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej telefonu i sms-a oraz w postaci otwartej listy mailingowej. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.
podanych w niniejszym formularzu przez Fundację SYNAPSIS z siedzibą w Warszawie, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa w celu obsługi łącza internetowego do przekazu szkolenia online (w przypadku wyboru formuły uczestnictwa online): LIDEX Sp. z o.o., Republikańska 24A, 04-404 Warszawa. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta. Cofnięcie zgody uniemożliwia uczestnictwo w szkoleniu/konferencji.
podanych w niniejszym formularzu przez Fundację SYNAPSIS z siedzibą w Warszawie, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa w celu otrzymywania informacji o organizowanych w przyszłości konferencjach/szkoleniach/warsztatach oraz informacji o zbiórkach prowadzonych przez Fundację SYNAPSIS. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

REGULAMIN UDZIAŁU W KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ FUNDACJI SYNAPSIS "Autyzm - zdejmijmy maski"

Zobacz jak chronimy Twoje dane osobowe

 

Uwaga!

Liczba miejsc jest ograniczona. Za termin zgłoszenia przyjmuje się termin wpływu opłaty konferencyjnej na konto:
BNP Paribas 91 1600 1169 0003 0132 3566 4161

Na jednym formularzu możliwe jest zgłoszenie tylko jednej osoby.

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

 

Jeżeli masz pytania związane z konferencją, skontaktuj się z nami: konferencja@synapsis.org.pl