JAK PRACOWAĆ Z RODZICAMI METODĄ CAROLE SUTTON? (online)

Ostrzeżenie

Zamknięto możliwość wypełniania tego formularza.

Prosimy o wypełnienie tego szczegółowego formularza zgłoszeniowego, ponieważ od 22.08.2019 wszystkie nasze szkolenia online organizowane są w ramach Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego SYNAPSIS (nr ewidencji 1201 K) i w kwestii wydawania zaświadczeń o ukończeniu kursu obowiązują nas przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).