Jak pracować z rodzicami metodą Carole Sutton? (stacjonarnie)

Ostrzeżenie

Zamknięto możliwość wypełniania tego formularza.

Prosimy o wypełnienie tego szczegółowego formularza zgłoszeniowego, ponieważ od 22.08.2019 wszystkie nasze szkolenia stacjonarne organizowane są w ramach Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego SYNAPSIS (nr ewidencji 1201 K) i obowiązuje nas wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu (zał. Nr 5) zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).