Newsletter

Zapisując się do subskrybcji naszego newslettera będziesz otrzymywać nieodpłatnie, nieczęściej niż raz w miesiącu, informacje dotyczące aktualnych wydarzeń w Fundacji SYNAPSIS. 

Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Fundacja SYNAPSIS z siedzibą w Warszawie (02-085), ul. Ondraszka 3. Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych: fundacja@synapsis.org.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczenia Newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane są przez okres prenumeraty. Wnioskodawca ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do żądania   ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia  oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Zostałem poinformowany, że  przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co będzie równoznaczne z anulowaniem subskrypcji Newslettera. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.