PRAWA UCZNIA W SPEKTRUM AUTYZMU - SZKOLENIE DLA PROFESJONALISTÓW (online)

Prosimy o wypełnienie tego szczegółowego formularza zgłoszeniowego, ponieważ od 22.08.2019 wszystkie nasze szkolenia online organizowane są w ramach Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego SYNAPSIS (nr ewidencji 1201 K) i w kwestii wydawania zaświadczeń o ukończeniu kursu obowiązują nas przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).
W przypadku publicznych placówek edukacyjnych, prośba o podanie danych do faktury w formacie Nabywca i Odbiorca.

Informujemy, że Twoje dane osobowe podane w niniejszym formularzu będą przetwarzane przez Fundację SYNAPSIS z siedzibą w Warszawie ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa w celu realizacji uczestnictwa w webinarze. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Fundacji jako administratora: dostępu do podanych przez Panią/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych.

Dowiedz sie wiecej, jak chronimy Twoje dane osobowe.