REGULACJE PRAWNE W EDUKACJI UCZNIÓW ZE SPEKTRUM AUTYZMU. COVID - WYZWANIE EDUKACYJNE. - BRAK wolnych miejsc. przyjmujemy zapisy na listę rezerwową

Webinarium finansowane jest w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Prosimy o przemyślane zapisywanie się na webinar, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona. Osoby, które zapiszą się na webinar, a nie wezmą udziału i nie poinformują nas o tym, nie będą miały możliwości wzięcia udziału w bezpłatnych webinarach organizowanych przez Fundację SYNAPSIS w przyszłości.

Informujemy, że Twoje dane osobowe podane w niniejszym formularzu będą przetwarzane przez Fundację SYNAPSIS z siedzibą w Warszawie ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa w celu realizacji uczestnictwa w webinarze. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Fundacji jako administratora: dostępu do podanych przez Panią/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych.

Dowiedz sie wiecej, jak chronimy Twoje dane osobowe.