Ubezwłasnowolnienie osób ze spektrum autyzmu. Teoria i praktyka.

Prosimy o wypełnienie tego szczegółowego formularza zgłoszeniowego, ponieważ szkolenie będzie prowadzone w ramach Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej SYNAPSIS i dane są potrzebne do sporządzenia niezbędnej dokumentacji.
W przypadku publicznych placówek edukacyjnych, prośba o podanie danych do faktury w formacie Nabywca i Odbiorca.

Informujemy, że Twoje dane osobowe podane w niniejszym formularzu będą przetwarzane przez Fundację SYNAPSIS z siedzibą w Warszawie ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa w celu realizacji uczestnictwa w webinarze. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Fundacji jako administratora: dostępu do podanych przez Panią/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych.

Dowiedz sie wiecej, jak chronimy Twoje dane osobowe.